Super User

Super User

ضرورت مصرف کود گوگردی در خاکهای ایران

 
چهارمین عنصر ضروری برای گیاهان پس از ازت،فسفر و پتاس گوگرد محسوب می شود. با این تفاوت که نیاز گیاهان به این عنصر حتی بیشتر از فسفر می باشد. گوگرد عمدتا" در تولید اسیدهای آمینه و پروتئین نقش دارد. و کمبود آن باعث کاهش عملکرد کمی و کیفی محصول می شود.با توجه به اینکه اکثر خاکهای کشور و خصوصا خاکهای  فلات ایران،قلیایی و آهکی می باشد. و از طرفی کمبود مواد آلی و بی کربناتی بودن اکثر آبهای آبیاری باعث محدود شدن حلالیت عناصر غذایی پرمصرف و ریزمغذیها می شود. و عملا" جذب این عناصر به کندی صورت می گیرد.بنابراین به دلایلی که ذکر خواهد شد. تغذیه گوگرد در گیاهان و مصرف آن اهمیت خاصی دارد.
PHاکثر خاکها ی کشور بیشتر از 7.8و درصد آهک(TNV%) عموما" بیشتر از 20 می باشد (میانگین ,TNV,PHخاکهای استان خراسان رضوی به ترتیب 7.91 و 22)، بنابراین خاکهای ایران ،عموما" دارایPH بالا، ماده آلی کم و میزان آهک نسبتا زیاد می باشد. و در این شرایط حلالیت برخی از عناصر غذایی از جمله فسفر،آهن،روی،مس و منگنز در محیط رشد رویشی، گیاهان بسیار کم است.
چرا باید از گوگرد استفاده نماییم ؟
با توجه به آنچه که ذکر شد.استفاده از کودهای گوگردی بعنوان اصلاح کننده خاکهای زراعی و عنصر مورد نیاز گیاهان ضروری است . در تحقیقی( ملکوتی و همکاران1385)که صورت گرفته،اثر گوگرد در اصلاح PHخاکهای آهکی بسیار مفیده بوده است. و با مصرف هر سه سال یکبار به میزان 1تا 2 کیلوگرم گوگرد در پای درختان به همراه کود حیوانی بصورت چالکود به مدت 5 سال PHخاک پای درختان از 8.2 به 7.8 کاهش یافته است.( به ازاء هر 0.1 کاهش PH جذب عناصر توسط گیاه 20برابر افزایش می یابد) آزمایشات متعددی که صورت گرفته حکایت از آن دارد. که افزایش گوگرد میزان قابلیت جذب فسفر را در خاک افزایش می دهد.بطور کلی مزایای مصرف گوگرد در اراضی زراعی و باغی به شرح ذیل می باشد.
- افزایش حلالیت عناصر غذایی خصوصا" فسفر، آهن،روی،منگنز و از طرفی کاهش در مصرف کودهای فسفاته و ریزمغذیها
بهبود کیفی آب آبیاری
- رفع کمبود گوگرد مورد نیاز گیاه و افزایش عملکرد در واحد سطح
- اصلاح PHخاکهای شور و قلیا و آهکی
- کاهش تجمع نیترات در محصولات کشاورزی 
- جلوگیری از گسترش قارچهای خاکزی به لحاظ خصوصیت قارچکشی گوگرد
- ضدعفونی کردن تدریجی خاک و کمک به سلامت محیط زیست و کاهش مصرف سموم شیمیایی
شرایط لازم جهت جذب گوگرد توسط گیاه :
برای آنکه کود گوگردی مورد استفاده گیاه قرار گیرد. می بایست در ابتدا گوگرد  به سولفات تبدیل شود. این امر به کمک باکتریهای تیوباسیلوس که در شرایط هوازی در خاک زندگی می کنند. امکان پذیر است. همانگونه که ذکر شد متاسفانه با توجه به کاهش شدید درصد مواد آلی در خاکهای زراعی کشور، تعداد این باکتریها کاهش یافته است. جمعیت این باکتریها در شرایط مطلوب یعنی مواد آلی کافی و رطوبت مناسب قادر به رشد و تکثیر می باشد. از این رو رعایت نکات فنی ذیل در جهت مصرف بهینه گوگرد ضروری می باشد.
- با توجه به کمبود مواد آلی دراکثر خاکها این کود را بهتر است به همراه کود حیوانی مصرف نمود.
- مصرف گوگرد در خاکهائی که از نظر ماده آلی بسیار فقیرند، واز طرفی افزایش مواد آلی توسط کشاورز مقدور نیست توصیه نمی شود.
- رطوبت کافی در خاک موجود باشد. اثر رطوبت به حدی است که اگر حتی 2تن گوگرد درخاک  استفاده شود .بصورت ذرات ریز زردرنگ در سطح و یا در عمق خاک تا حدود یک سال بدون تغییر باقی می ماند.
- مقدار مصرف کود گوگردی براساس آزمون خاک و طبق توصیه کارشناسی صورت گیرد.
- ضمنا گوگرد ناخالص که بصورت کلوخه ای از معدن استخراج می شود. چندان مناسب برای مصارف کشاورزی نمی باشد.
میزان و نحوه استفاده از گوگرد :
 - مصرف این کود براساس آزمایش خاک و توصیه کارشناسی صورت گیرد. و  بعنوان یک توصیه عمومی مقدار 300تا 500کیلو گرم در هر هکتار با در نظر گرفتن PHخاک و بی کربنات آب آبیاری و در صد اهک خاک  مصرف شود. کلیه کودهای گوگردی رایج در ایران بایستی قبل از کشت و هر 2 تا 3 سال یکبار مصرف شود. بهتر است این کود با دستگاه  کودکار زیر بذر و یا حداقل قبل از شخم در سطح مزرعه پخش و با شخم یا دیسک زیر خاک برده شود. مصرف آن در باغات با توجه به نوع و شرایط باغ و سن درخت از 500 تا 1000گرم برای هر درخت و الزاما" بصورت چالکود توصیه می گردد.
نکات مورد توجه :
با توجه به اینکه متاسفانه انواع کودهای گوگردی با کیفیت متفاوت و بعضا  نامناسب در بازار  کشاورزی رایج است . با هدف اطلاع رسانی صحیح و دقیق به مصرف کنندگان محترم این کالا، در مطالب بعدی مقاله کاربردی تحت عنوان راهنمای کامل درخصوص شناسایی کود مناسب گوگردی برای کارشناسان و کشاورزان (که برای اولین بار تهیه شده) ارائه خواهد شد.

تهیه و تنظیم : مهدی عباس زاده
کارشناس تغذیه گیاهی و حاصلخیزی خاک

 

پنج شنبه, 24 ارديبهشت 808 02:19

استفاده از کود فسفات و مدیریت مصرف آن

استفاده از کود فسفات و مدیریت مصرف آن
به کار بردن کودهای فسفات اصولا به مشخصات خاک از قبیل نوع مواد معدنی رسی، درجه هوادهی خاک، pH آن، نمونه های زراعی، شدت زراعی و رژیم آب بستگی دارد. خاک هایی که قبلا درآن ها برنج آبی کشت می شده است به کود فسفات بیش تراز کشت محصولات دیمی مانند سورگوم و ارزن نیاز دارد. زیرا خاک های باتلاقی شده در گذشته دارای ظرفیت جذب فسفر زیادتر از خاک های خشک بوده اند.
کمبود فسفر در خاک ها
کمبود فسفر معمولا درخاک های آهکی، قلیایی، سولفات اسیدی، Ultisoils, Latisoils, Andosoils, رخ می دهد. خاک های معینی مانند Vertisols و Inseptisols دارای ظرفیت بالای تثبیت فسفر بوده و به مقادیر خیلی بیش تری از کود فسفات نسبت به حالت عادی نیاز دارند. علاوه براین، افزایش فسفر قابل جذب که با جریان باتلاقی خاک به نزدیک گیاه آورده می شود، کم است. بنابراین، مقادیر کود فسفات مورد استفاده در خاک های Inseptisols حدود 200 کیلوگرم P2O5 بر هکتار و 100 کیلوگرم P2O5بر هکتار برای خاک های آهکی که 2 تا 4 برابر بالاتر از خاک های معمولی است.
غلظت فسفر در خاک
صرف نظر از نوع خاک، باتلاقی کردن آن غلظت فسفر را در محلول خاک از کم تر از 05/0 پی پی ام به حدود 6/0 پی پی ام ترقی داده و سپس کاهش می دهد. افزایش فسفر ممکن است به عمل احیاء فسفات های فریک به فسفات های فرّو قابل حل در محیط احیائی مربوط باشد. همراه با آن آنیون های آلی جانشین فسفات آز فسفات های فرّیک و آلومینیوم می شوند. شکل یونی فسفات در محلول خاک اصولا به وسیله واکنش خاک تعیین می شود.
زمان به کاربردن کود فسفات
در همه خاک ها، کود های فسفری را بایستی به صورت پایه به کاربرد ( در زمان شخم ). فسفر اصولا برای پایداری و استحکام نشاء و افزایش طول ریشه آن مورد استفاده قرار می گیرد. وجود مقدار کافی کود فسفری برای تولید دانه در مراحل اولیه رشد بیش تر از مراحل بعدی آن مؤثر است، زیرا برای پنجه زنی فعّال مورد استفاده قرار می گیرد. تأمین نیاز فراوان گیاه برنج به جذب P مستلزم به کاربردن آن در زمان نشاء کاری است نه دیر تراز آن. به کاربردن کود P در زمان 25 روز پس از نشاء کاری در تولید محصول تأثیر نخواهد داشت. برخلاف کود اوره، لازم نیست کود P را در چندین مرحله تقسیم کرده و در مراحل مختلف رشد گیاه برنج به پاشند، زیرا معلوم شده که این کود آبشویی نمی شود و در خاک باقی میماند و به تدریج در اختیار گیاه قرار می گیرد. به علاوه، در صورتی که در مرحله آغاز رشد کود P به اندازه کافی توسط برنج جذب شده باشد، بعدا در مراحل بعدی رشد در همه اندام های گیاه می تواند توزیع گردد. فسفر در مرحله زایشی به طور فعّال از برگ های کهنه به برگ های تازه انتقال می یابد.
روش های به کار بردن کود های فسفری
با وجود محلولیت زیاد فسفر خاک در بوم سازگان های باتلاقی، بازیابی فسفر تثبیت شده خاک بیش از 10 درصد برای جذب مورد استفاده قرار نگرفت.
سویا گیاهی یکساله و دو لپه از تیره بقولات با نام علمی Glycinemax و تعداد کروموزومهای این گونه مساوی 140 است ( 40= n2).
این گیاه برای اولین بار در دشتهای شمال چین در قرن یازدهم قبل از میلاد کشت می شده است سپس در سرتاسر خاور دور گسترش پیدا کرد .
امروزه ایالات متحده تقریبا 75 درصد محصول سویا در دنیا تولید می کند. چین با 17 درصد دومین تولید کننده آن است . این گیاه در سال 1343 وارد ایران شد .
دانه سویا حاوی پروتئین ، لیپید ، هیدرات کربن و عناصر معدنی است . پروتئین و لیپید قسمت اعظم ارزش تجاری سویا را شامل می شوند و حدود 60 درصد دانه را تشکیل می دهند . این ترکیبات عمدتا در لپه ها قرار دارند . مقدار پروتئین و نیز روغن دانه بدلیل تغییرات آب و هوایی و اختلاف ژنتیکی به ترتیب بین 30 الی 46 و 12 الی 24 درصد متغیر است .
دارا بودن غده های تثبیت کننده ازت هوا در ریشه های سویا از نیاز غذایی این گیاه به ازت کاسته و وجود باکتری ریزوبیوم (Rhizobium) در خاک نقش موثری در تشکیل این غده ها ایفا می کنند . مقداری از این ازت ذخیره شده و به مصرف گیاه میرسد ولی قسمت اعظم آن در خاک باقی مانده و به افزایش ازت خاکی کمک می کند .

کود ماکرو کامل گوگردی تکسان کشت ، کود فسفاته آلی تکسان کشت و کود بیوفسفات طلایی تکسان کشت دارای فسفات هستند .

شنبه, 26 ارديبهشت 808 05:04

خواص کودهای شیمیایی ازته

خواص کودهای شیمیایی ازته

کودهای حاوی نیتروژن یک از پرمصرف ترین نوع کود های شیمیایی در جهان است با تولید گونه های جدید این کود و ترکیبات متنوع این سوال پیش می آید در بین کودهای معروف به ازته کدامیک مناسبتر برای استفاده می باشند .

کود اوره :
یکی از کودهای مصرفی، کود اوره است. کود اوره که به کود شکری نیز معروف است در سطح جهان از پر مصرف ترین و ارزان ترین کودهای شیمیایی ازتی است. کود اوره ٤٦ درصد ازت دارد و حلالیتش در آب خیلی خوب است و به همین دلیل در خاک برای تهیه محلول های کودی و محلول پاشی بر روی گیاه مورد استفاده قرار می گیرد.
در محلول پاشی روی گیاه ممکن است که کود اوره دارای مقداری ماده سمی بیوره باشد که این ماده نباید از یک مقدار مشخص بیشتر باشد.
مشکلی که در ارتباط با کود اوره وجود دارد این است که به دلیل حلالیت زیادش شستشویش در خاک خیلی زیاد است.

کود بیوفسفات طلایی
یکی دیگر از کودهای ازتی مشهور و معروف کود بیوفسفات طلایی است. حلالیت کود اوره بالاست و امکان شستشویش زیاد بوده و دانه های کود اوره با مواد آلی و فسفات و گوگرد مخلوط میشوند .
 به این کود اصطلاحاً کند حل می گویند. یعنی کود به تدریج ازت خود را آزاد می کند و شستشو و تلفات کود خیلی کمتر بوده و از این نظر می تواند کود مناسبی باشد ولی نسبت به کود اوره معمولی گرانتر است و برای گیاهان زینتی و برای شرایطی که امکان آب شویی زیاد بوده یا  محصولاتی که از نظر اقتصادی با صرفه است می تواند کود مناسب و مفیدی باشد. یعنی اگر آب آبیاری یا بارندگی زیاد و خاک شنی باشد به راحتی این کود در خاک شسته می شود.

کود سولفات آمونیوم
یکی دیگر از کودهای مهم حاوی نیتروژن ، کود سولفات آمونیوم است. این کود ٢١ درصد ازت و ٢٤ درصد گوگرد دارد و اسیدزا بوده و بهترین کود برای شرایط خاک های ایران است. کود سولفات آمونیوم به دلیل پائین بودن درصد ازت آن نسبتاً گران است.

کود نیترات آمونیوم
کود نیترات آمونیوم از کودهای مهم دیگر است که از ترکیب آمونیاک و اسید نیتریک تولید می شود.
ویژگی این کود آن است که دارای هر دو نوع منبع ازتی گیاه یعنی نیترات و آمونیوم است. و یکی از معایبش آن است که به راحتی رطوبت هوا را جذب می کند و دانه های کود بهم چسبیده و تشکیل کلوخه می دهند و دیگر آنکه اشتعال زا است. یعنی اگر ضربه یا فشاری به کود وارد شود آتش می گیرد و مشکل آتش سوزی به وجود می آید.
ی

بهترین کود ازته برای مصرف کدام است ؟
انتخاب کود ازتی می تواند به چند پارامتر وابسته باشد. یکی از این ها قیمت کود است. همانطور که گفتیم کود اوره نسبت به کود سولفات آمونیوم خیلی کود ارزان تری است. کود ٤٦ درصد ازت و کود سولفات آمونیوم ٢١ درصد ازت دارد.
شرایط خاک نیز می تواند عامل تعیین کننده ای برای انتخاب کود باشد. اگر خاک خیلی قلیایی و PH آن بالا باشد با مصرف کود سولفات آمونیوم تا حدودی PH را کاهش می دهیم.
در بعضی از گیاهان کود نیترات آمونیوم کود مناسبی است البته از نظر تغذیه شاید کودها با هم تفاوتی نداشته باشند.

 جدول خواص کودهای شیمیایی ازته
١)کود نیترات آمونیوم ٢٦ درصد ازت دارد. این کود اسید زا نیست و مناسب برای چغندر قند بوده و نسبتاً گران و حساس به شستشو می باشد.
٢)کود اوره ٤٦ درصد ازت دارد. این کود اسید زا نیست و مناسب بیشتر خاک ها بوده، ارزان و رایج ترین کود ازتی ایرانی است.
٣)سولفات آمونیوم: کود سولفات آمونیوم دارای ٢١ درصد ازت و ٢٣ درصد گوگرد است. این کود اسید زا و مناسب خاک های آهکی بوده و نسبتاً گران و کمی مقاوم به شستشو می باشد.
٤) کود اوره فرم ٢٦ درصد ازت دارد. این کود نسبتاً اسیدزا و مناسب چمن بوده، گران و خیلی مقاوم به شستشو می باشد.
٥) کود فسفات آمونیوم ١٧ درصد ازت و ٢٦ درصد ایدرید فسفریک دارد. کود فسفات آمونیوم نسبتاً اسید زا و دو منظوره بوده و قیمت مناسب داشته و کمی مقاوم به شستشو می باشد.
٦) کود بیوفسفات طلایی و کود ماکرو کامل گوگردی شرکت تکسان کشت 12 درصد ازت  دارد. اسیدزا و مناسب خاک های سبک و مقاوم به شستشو بوده و قیمت آن به نسبت سایر کودها بسیار مناسب است.

 

بررسی تلفات ازت در خاک‌های کشاورزی  
 با توجه به اثرات مفید کودهای شیمیایی در افزایش تولید محصولات کشاورزی و باغی، در صورتی که استفاده از کودها  با عدم آگاهی  در خصوص نحوه کاربرد آنها همراه باشد نتیجه حاصله چندان مطلوب نخواهد بود.
در سال های گذشته محققان و دانشمندان علوم گیاهی عموما نمی‌دانستند که فقط 50% از مجموع کودهای ازته و ازت معدنی شده خاک  مورد استفاده گیاه قرار گرفته و ممکن است ازت به صورت گاز  و یا این که همراه آب آبیاری و باران از خاک خارج شود. منبع اصلی ازت برای گیاهان مواد آلی خاک می‌باشد که از باقیمانده حیوانی و گیاهان قبلی حاصل شده و به طور طبیعی و یا در نتیجه عمل انسان به خاک داده شده است.
در زراعت های صحیح و اصولی مقدار قابل توجهی از ازت را که توسط گیاه از خاک خارج می‌شود با افزودن کودهای آلی و باقیمانده‌های گیاهی به خاک برگردانده می‌شود. اگر کود دامی تازه به صورت جامد یا مایع بلافاصله به داخل خاک برده شود نگرانی از بابت از دست رفتن ازت وجود نخواهد داشت.
در حال حاضر مهمترین توصیه به کشاورزان جهت حفظ تعادل ازت خاک ،اضافه کردن بقایای گیاهی ، کود حیوان و کود سبز به زمین می باشد تا هم ازت خاک متعادل شود و هم مواد آلی خاک باعث بهبود خواص فیزیکی خاک شود. البته این توصیه‌ای عام نیست. به عنوان مثال زیر خاک کردن بقایای گیاهی در نواحی که بیماری و آفتی غالب وجود داشته باشد توصیه نمی‌شود.
حفاظت و افزایش بازده ازت موجود در خاک در درجه اول بستگی به حفاظت خاک از عوامل فرسایشی، کم‌کردن تلفات به علت شستشو و ممانعت از تشکیل ترکیبات ازتی فرار در خاک خواهد داشت. در ارتباط با فرسایش و جلوگیری از آن متأسفانه در کشور ما اقدامات مؤثری انجام نشده و پر شدن سدها، جاری شدن سیل و پیشروی کویر و شنزارها معضلات و دشواری‌های فراوانی را موجب شده است، هرآینه در ایران جلوی صدمات فرسایش گرفته شود، طبق برآوردها زیان اقتصادی تلفات ازت نصف خواهد شد.
در نواحی خشک تلفات ازت ناچیز است مگر در محصولاتی که آبیاری فراوانی نیاز دارند. برنج از جمله محصولاتی است که تلفات ازت در آن قابل توجه بوده و روش‌های کشت و کار برنج راهایی برای تقلیل و کاهش تلفات آبشویی باقی نمی‌گذارد. در نواحی خشک نیز قسمت اعظم تلفات ازت در فصل بارندگی و در غیبت و فقدان پوشش گیاهی صورت می‌گیرد.
در ایران میزان تلفات ازت بخصوص در نواحی مرطوب شمال ایران قابل توجه می‌باشد. در نواحی که مقدار بارندگی در حدود یک متر و بیشتر است ازت خاک می‌تواند تا اعماق بیشتر از عمق نفوذ ریشه مهاجرت کند. در این نواحی که خاک در اواخر پائیز یخزده نیست بیشترین تلفات ازت انجام می‌گیرد. زیرا باران فراوانی باریده و درجه حرارت آنقدر نیست که تعریق و تبخیر تأثیر زیادی در مجموع آب خاک داشته باشد. در این وضعیت می‌توان با داشتن پوشش گیاهی که کربن آنها زیاد است (به مانند خانواده‌ غلات) از ازت خاک قبل از شستشو استفاده کرد.

 

یکشنبه, 26 -2636 02:18

تولید ارگانیک

تولید ارگانیک چیست؟


کارشناسان معتقدند استفاده از محصولات ارگانیک هم در کوتاه مدت و هم در دراز مدت تأثیر بسیار زیادی بر افزایش سلامت دارد. اما دقیقا منظور ما از تولید ارگانیک چیست؟ همان طور که اشاره شد غذای ارگانیک یا طبیعی بدون دخالت آفت کش ها و کودهای شیمیایی تولید می شود. یک کارشناس کشاورزی می گوید: در واقع این روش شیوه ای از کشاورزی است که طی آن در هیچ یک از مراحل کاشت تا برداشت، جمع آوری و بسته بندی محصولات کشاورزی از کود شیمیایی استفاده نمی شود. مهندس منتظری می افزاید: هر چند این محصولات به علت ناشناخته بودن در ابتدا تنها در فروشگاه های کوچک یا در بازارهای محلی کشاورزان قابل دسترس بود، ولی در سال های اخیر به طور وسیعی در بیشتر فروشگاه های کشورهای اروپایی و آمریکایی قابل دسترس است. وی تصریح می کند: در ابتدا غذای ارگانیک تنها شامل سبزی های تازه بود و اولین مصرف کنندگانی که از غذای ارگانیک استفاده می کردند، به دنبال غذایی بودند که بدون استفاده از مواد شیمیایی تولید شده باشد.
از این رو شعار «کشاورز خود را بشناس تا غذای خود را بشناسی» به منظور ترویج مصرف غذاهای ارگانیک باب شد. شایان منتظری می گوید: اما پیشرفت دانش بشری و نیاز به افزایش سطح بهداشت عمومی کار را به آنجا رساند که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته دیگر محصولات ارگانیک لوکس و خاص به حساب نمی آید و محصولات ارگانیک شامل طیف وسیعی از محصولات از میوه و سبزی گرفته تا مرغ و تخم مرغ و شیر و… می شود

 

ارگانیک از کاشت تا برداشت
غذای ارگانیک یا طبیعی بدون دخالت آفت کش‌ها و کودهای شیمیایی تولید می‌شود؛ در واقع این روش، شیوه‌ای از کشاورزی است که طی آن در هیچ یک از مراحل کاشت تا برداشت، جمع آوری و بسته بندی محصولات از کود شیمیایی استفاده نمی‌شود. هر چند محصولات ارگانیک در کشور ما به خوبی شناخته شده نیست اما در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، محصولات ارگانیک، لوکس و خاص به حساب نمی‌آید و شامل طیف وسیعی از محصولات از جمله میوه و سبزی، مرغ و تخم مرغ، شیر و حتی کفش و لباس ارگانیک نیز می‌شود.

وظايف گوگرد در گیاه و انسان

از وظايف مهم گوگرد در گیاهان، مي‌توان به دخالت اين عنصر در بسياري از فعاليت‌هاي آنزيمي و نيز شركت آن در ساختمان شیمیائی بسياري از اسيدهاي آمينه نظير متيونين و سيستين و نيز تركيبات فرار مولد رايحه گياهاني نظير سير و پیاز و خردل اشاره نمود. ساخت روغن و بهبود كيفيت ميوه از ديگر وظايف اين عنصر در گیاهان به شمار مي‌رود. همچنین گوگرد خاصيت قارچ كشي داشته و بيماري سفیدک را رفع نموده و پيرامون طوقه درختان را ضد عفوني مي‌كند. اين عنصر با افزايش حلاليت فسفر، مصرف كودهاي فسفاتي را كاهش مي‌دهد. گوگرد در تشكيل كلروفيل ويتامين‌هاي تيامين و بيوتين، فرودوكسين (كه سبب احياي سولفات و نيترات مي‌گردد) و در تشكيل گلوتاتيون و كوآنزيم آ دخالت داشته و باعث افزايش مقاومت گیاهان نسبت به امراض، خشكي و سرما مي‌شود و از تجمع نيترات در بافتهاي گیاه جلوگيري مي‌نمايد نقش گوگرد در افزايش عملكرد پیاز، ذرت علوفه‌اي، پنبه و دانه‌هاي روغنی در سطح وسيع گزارش شده است. حد بحراني گوگرد در خاكهاي آهكي (روش منو كلسيم فسفات) 15 ميلي گرم در هر كيلو گرم خاك گزارش شده است . در بدن انسان نيز گوگرد براي پوست، ناخن و موهاي سالم و به منظور متعادل نگاه داشتن اكسيژن و كاركرد صحيح مغز، ضروري است. اين عنصر در متابوليسم اصلي بدن با ويتامينهاي بيوتين و اسيد پنتونيك همكاري كرده و بخشي از بافت سازنده اسيدهاي آمينه به شمار مي‌رود. گوگرد در ترشح صفرا به كبد كمك كرده و در تامين هپارين كه مانع از انعقاد خون مي‌شود شرکت مي‌نمايد. پمادهاي گوگردي به طور چشمگیری در بهبود انواع ناراحتیهای پوستي مؤثر است .

مصرف بي رويه كودهاي شيميايي عملكرد سيب زميني را كاهش مي دهد

 

مصرف بي رويه و نامتعادل كودهاي شيميايي و عدم استفاده از كودهاي آلي در مزارع سيب زميني، ميزان عملكرد اين محصول تا حد زيادي كاهش مي يابد،
به گزارش خبرگزاري كشاورزي ايران (ايانا)- دكتر محمدجعفر ملكوتي

دوشنبه, 29 -2666 02:02

ماکرو کامل گوگردی 10+5 5 5

نیتروژن 5 درصد

فسفر 5 درصد

پتاسیم 5 درصد

گوگرد 10 درصد

پنج شنبه, 24 ارديبهشت 808 02:07

30 درصد گوگردی

30 درصد گوگرد

صفحه1 از2